10:00:11    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

سد ذخیره ای – تغذیه ای سراب

سد ذخیره ای – تغذیه ای سلم آباد
دی ۷, ۱۳۹۵
dahan-ghale
سد ذخیره ای – تغذیه ای دهن قلعه
دی ۷, ۱۳۹۵

سد ذخیره ای – تغذیه ای سراب

نام پروژه : سد ذخیره ای تغذیه ای سراب تربت جام
کارفرما : شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان رضوی
پیمانکار: شرکت کولهام
شماره قرار داد مرحله اجرایی: ۴۵/۲۷۲۴/۹۴۰۴
تاریخ ابلاغ قرار داد : ۱۱/۱۱/۱۳۸۲
مدت قرار داد:  24 ماه
 
اهداف طرح  :
 هدف از احداث سد سراب کنترل سیلاب های فصلی، تغذیه ای قنات روستای سراب و افزایش بهره وری راندمان کشاورزی منطقه پائین دست سد می باشد.
 
مشخصات بدنه سد سراب به شرح زیر می باشد:
سد سراب از نوع خاکی با هسته رسی می باشد رقوم تاج ۱۰۹ متر و رقوم بستر ۵/۸۴ متر است. که به این ترتیب، ارتفاع سد از بستر رودخانه به ۵/۲۴ متر می رسد طول محور سد ۲۳۴ متر و عرض تاج ۸ متر است. شیب پائین دست بدنه ۱ عمـودی به ۵/۲ افقی و شیب بالادست در دو بخش بالای برم و پائین برم به ترتیب ۵/۲ : ۱ و ۳ : ۱ می باشد، رقوم برم در بالادست سد به ۹۵ متر می رسد. تراوش آب از آبرفت زیر سد توسط بلانکت نفوذ ناپذیر محدود می شود.
برای هدایت جریان ناشی از تراوش از بدنه سد در قسمت پائین دست هسته از زهکش به ضخامت ۵/۲ متر استفاده شده است که جریان را به سمت زهکش های افقی هدایت می کند. ضخامت ریپ راپ در ناحیه بالادست و پائین دست به ترتیب ۶۰ سانتیمتر و ۵۰ سانتیمتر می باشد و ضخامت لایه انتقالی ریپ راپ به ۳۰ سانتیمتر می رسد و تراز نرمال آب در مخزن ۱۰۳ متر می باشد.
 
مشخصات سرریز
نوع سازه از نوع سرریز اوجی به همراه شوت باکت پرتابی به عنوان سازه پایانی است و در جناح راست
و بر روی تکیه گاه سنگی بنا شده است. عرض گشودگی قبل از سرریز ۱۰ متر و عرض خالص تاج       سرریز نیز ۱۰ متر است. رقوم تاج سرریز ۱۰۳ متر از سطح مبناء عرض شوت سرریز ۱۰ متر و طول قسمت اوجی سرریز ۵۱/۰ متر است.
 
مشخصات مخزن :
حجم کل مخزن در تراز نرمال ۵۹/۵ میلیون متر مکعب
حجم مفید مخزن : ۸۱/۲ میلیون متر مکعب
حجم مرده مخزن : ۷۸/۲ میلیون متر مکعب
سطح مخزن در تراز نرمال : ۵۸/۸۶ هکتار و حجم سالانه آورد رودخانه۱۳/۷ میلیون متر مکعب می باشد.
 
مشخصات سیستم آبگیری :
موقعیت سیستم آبگیر در جناح چپ و در کنار سیستم تخلیه تحتانی است و رقوم ورودی ۵/۹۳ متر نسبت به تراز سطح مبنا و رقوم خروجی کف لوله آبگیر ۸۶ متر نسبت به تراز سطح مبنا می باشد. دبی متوسط ۳۱/۱ متر مکعب بر ثانیه زمانی که آب در تراز ۵/۹۳ می باشد. و دبی حداکثر ۶۲/۲ متر مکعب بر ثانیه زمانی که آب در تراز نرمال می باشد و سرعت حداکثر ۳/۹ متر بر ثانیه، قطر لوله آبگیر ۶۰۰ میلیمتر
 نوع شیر آلات   : دو عدد شیر پروانه ای و یک عدد شیر سوزنی است.
 
مشخصات تخلیه کننده تحتانی :
تخلیه کننده تحتانی در جناح چپ در کنار سیستم آبگیری واقع شده و رقوم ورودی کف در تخلیه کننده ۶/۸۷ متر نسبت به تراز سطح مبنا
 رقوم خروجی کف در تخلیه کننده : ۸۶ متر نسبت به ترازسطح مبناء می باشد. قطر لوله تخلیه کننده : ۵۰ میلی متر و زمان تخلیه ۲۴ روز می باشد.
 سازه استهلاک انرژی تخلیه کننده تحتانی : استاندارد USBR تیپ IV می باشد. دبی حد اکثر ۹۸/۳ متر مکعب بر ثانیه و عرض ورودی حوضچه آرامش ۴/۳ متر و طول ورودی حوضچه ۵/۴ متر و تراز کف لوله در شروع حوضچه ۸۶ متر نسبت به تراز سطح مبنا می باشد.   
مشخصات سیستم انحراف :
سیستم انحراف در جناح چپ سد با احداث یک برج سه راهی از لوله های آبگیر کشاورزی و تخلیه کننده به عنوان سیستم انحراف استفاده شده و فراز بند احداث می گردد. نوع فراز بند خاکی بدون هسته و رقوم تاج فراز بند ۹۵ متر نسبت به تراز سطح مبنا و تراز ورودی سیستم انحراف ۶/۸۷ متر نسبت به تراز سطح مبنا و خروجی ۵/۸۶ متر نسبت به تراز سطح مبنا می باشد.
قطر لوله های سیستم انحراف : ۶۰۰ و ۷۰۰ میلیمتر و ابعاد باکس ورودی سیستم انحراف دو عدد باکس به ابعاد ۱۱ متر و دبی حداکثر سیستم انحراف ۵۸/۷ متر مکعب بر ثانیه است.  
درصد پیشرفت کار تا کنون ۱۰۰% است.