15:45:11    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

سد ذخیره ای – تغذیه ای دهن قلعه

سد ذخیره ای – تغذیه ای سراب
دی ۷, ۱۳۹۵

سد ذخیره ای – تغذیه ای دهن قلعه

dahan-ghale

نام پروژه : سد ذخیره ای تغذیه ای دهن قلعه
نام کارفرما : آب منطقه ای خراسان رضوی
نام پیمانکار: شرکت راه و ساختمان راهسر
شماره قرارداد در مرحله یک و دو مطالعاتی : ۶/۵۶۱۸
تاریخ ابلاغ قرارداد : ۲۷/۸/۱۳۷۴
مدت قرارداد: ۲۰ ماه
شماره قرارداد در مرحله اجرایی: ۴۵/۲۷۲/۶۱۸
تاریخ ابلاغ قرارداد درمرحله اجرایی : ۱۰/۲/۱۳۸۲
مدت قرارداد: ۲۴ ماه

 

 
اهداف طرح :
هدف از انجام مطالعات دهن قلعه، بررسی جامع و کامل گزینه های مختلف بهره برداری بهینه از سیلابهای رودخانه دهن قلعه از طریق مهار سیلاب و ذخیره آن به منظور تغذیه سفره های آب زیرزمینی دشت پایین دست در درجه اول و سایر بهره برداریهای ممکن آب استحصالی در درجات بعد می باشد.
 
اجزای طرح :
مشخصات مخزن :
حجم مخزن در تراز نرمال:              97/5 میلیون متر مکعب
حجم سالانه آورد رودخانه :              79/21 میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی سالانه :              50/15 میلیون متر مکعب
حجم رسوبات سالانه:                     364/0 میلیون متر مکعب
سطح مخزن در تراز نرمال :               105 هکتار 
طول مخزن :                               7/14 میلیون متر مکعب
حجم سیلاب هزار ساله                   68/21 میلیون متر مکعب
 
مشخصات بدنه سد :
بدنه سد دهن قلعه از نوع خاکی همگن می باشد که تراز نرمال سد ۱۰/۱۰۳۵ متر از سطح مبنا و تراز تاج سد ۱۰۴۰ متر از سطح مبنا و رقوم بستر رودخانه در محور سد ۱۰۲۱ متر از سطح مبنا است .
حداکثر ارتفاع از بستر رودخانه ۱۹ متر و حداکثر ارتفاع از کف پی ۲۵ متر می باشد.
عرض تاج سد ۸ متر و عرض پاشنه سد ۱۱۲ متر و طول تاج سد ۷۶۰ متر است.
 
مشخصات سرریز :
نوع سرریز سد آزاد لبه پهن به همراه کانال و حوضچه آرامش می باشد که در جناح راست واقع شده تراز تاج سرریز ۱۰/۱۰۳۵ متر از سطح مبنا و عرض سرریز در ورودی ۶۰ متر و در پایانه نیز ۶۰ متر می باشد. ظرفیت سرریز در سیلاب طراحی ۴۶۱ متر مکعب بر ثانیه است.
 
 
 
تاسیسات آبگیری:
نوع سازه لوله فولادی مدفون در بتن می باشد که در جناح چپ سد بر روی تکیه گاه سنگی قرار دارد و رقوم ورودی ۱۰۲۸ متر از سطح مبنا و ظرفیت آبگیر ۱۶/۳ متر مکعب بر ثانیه است. سازه استهلاک انرژی حوضچه آرامش تیپ USBR IV و عرض حوضچه ۱۰ متر، طول ۵/۹ متر و حداکثر سرعت آب ۱/۹ متر بر ثانیه است. نوع شیر تنظیم در شیرخانه پروانه ای و در محل خروجی از نوع کشویی می باشد.
 
تخلیه کننده تحتانی:
سازه از نوع لوله فولادی مدفون در بتن است که در جناح چپ سد در مجاورت تاسیسات آبگیری قرار دارد.
رقوم ورودی ۱۰۲۵ متر از سطح مبنا و طول تخلیه کننده ۱۱۲ متر می باشد. سازه استهلاک انرژی حوضچه آرامش تیپ USBR IV است که عرض حوضچه ۱۰ متر و طول حوضچه ۵/۹ است و دبی جریان خروجی ۶۵/۱۸ مترمکعب بر ثانیه می باشد.
 
سیستم انحراف در حین ساخت:
از نوع خاکریز حفاظتی با مصالح محلی با ارتفاع ۴/۲ متر و طول ۷۲۲ متر می باشد که از طریق یک کانال خاکی، انحراف آب در مجاورت خاکریز حفاظتی جناح چپ آن به عرض ۱۰۰ متر صورت خوا هد پذیرفت
خلاصه احجام عملیاتی :
حجم خاکبرداری :                185000    متر مکعب
حجم خاکریزی :                  877000    متر مکعب
حجم بتن ریزی :                  1500      متر مکعب
حجم عملیات بنایی با سنگ      13500     متر مکعب