اسفند ۲, ۱۳۹۶
23

ادامه فعالیت در پروژه گشت و بازرسی منابع آب استان لرستان

ادامه فعالیت در پروژه گشت و بازرسی منابع آب استان لرستان
بهمن ۸, ۱۳۹۰
211_orig

دوره آموزشی تاریخ جهانی مدیریت منابع آب از تاریخ ۴ الی ۸ اسفندماه ۹۰ در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد ازبرگزار می گردد.

دوره آموزشی تاریخ جهانی مدیریت منابع آب از تاریخ ۴ الی ۸ اسفندماه ۹۰ در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد […]