10:58:34    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

طرح سد و نیروگاه چومان


سیمای طرح
• هدف از اجراي طرح چومان بررسی امکان تأمين آب مورد نياز بيش از 7000 هكتار اراضي كشاورزي درون حوضة چومان (بالغ بر ٣٩ ميليون متر مكعب)
• تأمين سالانه ٥ ميليون متر مكعب آب شرب مورد نياز شهر بانه
• توليد انرژي برق‌ آبي و انتقال سالانه 237 ميليون متر مكعب آب مازاد حوضة چومان، به نزديكترين حوضة آبريز مجاور آن (حوضة زرينه رود) و تامین حق آبه‌هاي پائين دست

مشخصات فنی سد
نوع سد سنگ ریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد 126 متر از پی
طول تاج 312 متر
حجم مخزن 4/141 میلیون متر مکعب
ظرفیت سالانه تولید برق 49 گیگاوات ساعت در سال

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد مخزني چومان در فاصله تقريبي 27 كيلومتري غرب – جنوب غرب شهر بانه
• و در موقعيت جغرافيايي 561700 طول شرقي و 3978880 عرض شمالي(سیستم UTM) قرار گرفته است.

کارفرما
• شرکت آب و نیروی ایران
چومان