10:37:41    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

طرح آبرسانی به شهر گرمه و جاجرم


سیمای طرح
• طرح آبرسانی به شهرهای گرمه و جاجرم از چاه های مرغزار .

مشخصات خط انتقال
دبی چاه های منطقه 80 لیتر در ثانیه
طول خط انتقال 80 کیلو متر
تعداد مخازن 7 عدد
حجم مخازن 6400 متر مکعب


اهداف کلی طرح
* تامین بخشی از آب شرب شهرهای گرمه و جاجرم
* تامین آب شرب روستاهای مسیر خط انتقال
* جمع آوری و سازماندهی چاه ها و منابع تامین آب منطقه و انتقال آن
* رفع کمبود آب با پتانسیل های موجود

موقعيت جغرافيائی طرح
• در استان خراسان شمالی در فاصله 175 کیلومتری جنوب غربی شهر بجنورد واقع درحد فاصله چاه های کرنخ تا شهر جاجرم به طول 75 کیلومتر می باشد.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
jajarm97