15:20:19    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰
  صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور:
 • پایه یک رتبه سد سازی
 •   پایه دو رتبه شبکه های آبیاری و زهکشی
 • پایه دو رتبه تاسیسات آب و فاضلاب
 • پایه سه رتبه پدافند غیر عامل
 • پایه سه رتبه راه سازی
 • پایه سه رتبه مهندسی رودخانه
 • پایه سه رتبه ژئوتکنیک و آزمایشات مصالح
 • صلاحیت از سازمان پدافند غیر عامل کشور و وزارت نیرو :
 • پایه سه رتبه پدافند غیرعامل رسته مهندسی آب
 • صلاحیت از مدیریت سامانه های نوین آبیاری :
 • رتبه سیستم های نوین آبیاری تحت فشار