11:01:44    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

سد مخزنی اسدیه (رزه)


سیمای طرح
• هدف از اجراي طرح کنترل سیلاب های فصلی ،جلوگیری خروج آب از کشور و تامین آب جهت مصارف کشاورزی اراضی پایین دست

مشخصات فنی سد اسدیه
نوع سد بتنی - وزنی
ارتفاع سد از پی 49/6 متر
طول تاج 126 متر
حجم مخزن 24/16 میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی 6/34 میلیون متر مکعب

موقعيت جغرافيائی طرح
•سد اسدیه (رزه) در فاصله 135 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بیرجند بر روی رودخانه فخرود در استان خراسان جنوبی واقع شده است.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی
wraze