بدن هیچ گونه تردیدی آب اصلی ترین مایع حیاتی بشر روی این کره خاکی می­باشد. بنابراین از قدیم مهار سیلاب­ها و رودخانه­ها به منظور حفظ و ذخیره سازی این مایع با ارزش از مهمترین اندیشه های بشری بوده است و در این میان احداث سازه سد مهمترین اقدام عملی وی برای دستیابی به این هدف  می­باشد.  ساخت سد­های ابتدایی توسط بشر به هزاران سال قبل بر می­گردد. اما امروزه با توسل به پیشرفت­های تکنولوژیکی و نیز افزایش دانش بشری، این سازه دارای انواع مختلفی نظیر سد های خاکی سنگریزه ای، بتنی وزنی  بتنی قوسی و ....  شده است. اهدافی نظیر تامین برق، آب موردنیاز صنعت، شرب و تغذیه آبخوان­های زیر زمینی از مهمترین اهداف ساخت اینگونه سازه­ها می باشد. 
شرکت مهندسین مشاور آب پوی دارای گروه تخصصی سدسازی با پایه یک اکتسابی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی  ....... 

لیست پروژه ها