10:20:06    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

سد ذخیره ای گراتی


سیمای طرح
• رودخانه گراتی در حوضه آبریز سد گراتی در جنوب شرق شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی جریان دارد.این رودخانه دارای حوضه ای با مساحت 770 کیلومتر مربع بوده و آورد سالانه آن 15/71 میلیون متر مربع مکعب است.


اهداف کلی طرح
• انجام مطالعات بر روی سد گراتی با هدف بهینه سازی رواناب رودخانه کال ولایت (گراتی) در راستای دستیابی به آب مطمئن کشاورزی در منطقه صورت پذیرفته است.لذا سیمای کلی طرح مشتمل بر سد گراتی ،خط انتقال آب و شبکه اراضی کشاورزی طراحی گردیده است.

مشخصات فنی سد گراتی
نوع سد سنگریزه ای با هسته رسی
ارتفاع سد از بستر رودخانه 52 متر
طول تاج 356/8 متر
حجم مخزن 29 میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی 8/8 میلیون متر مکعب

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد گراتی بر روی رودخانه کال ولایت در بالا دست روستای گراتی و در فاصله حدود 25 کیلومتری جنوب شرق شهرستان اسفراین در استان خراسان شمالی واقع شده است.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
wgerati