14:32:17    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

سد ذخیره ای زاوین


سیمای طرح
• احداث سد وزنی بتنی زاوین در محل دو آبی در فاصله 1/5 کیلومتری بالا دست روستای زاوین علیا برروی رودخانه زاوین از سر شاخه های رودخانه قره تیکان ، که به منظور تامین آب زراعی اهالی روستاهای زاوین بالا و پایین ساخته شده است.

مشخصات فنی سد زاوین
نوع سد بتنی وزنی
ارتفاع سد از پی 51/2 متر
طول تاج 142 متر
حجم مخزن 2/7 میلیون متر مکعب
حجم آب تنظیمی 3/17 میلیون متر مکعب

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد بتنی زاوین در فاصله 95 کیلومتری شمال شهرستان مشهد در مسیر جاده اصلی مشهد - کلات قرارگرفته است

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
wZavin1