09:42:47    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

سیمای طرح
• سد ذخیره ای ارداک به منظور تامین بخشی از آب شهر مشهد و نیز حقابه های اراضی کشاورزی پایاب سد بر روی رودخانه ارداک که یکی از سرشاخه های رودخانه کشف رود می باشد،
در محل اتصال دو رودخانه آبقد و میانمرغ(بقمچ)احداث شده است.

مشخصات فنی سد ذخیره ای ارداک
نوع سد خاکی با هسته رسی
ارتفاع سد 5/55 متر از بستر رودخانه
طول تاج 410 متر
حجم مخزن 30 میلیون متر مکعب


اهداف کلی طرح
تامين بخشی از آب شرب ومصارف صنعتی مشهد (سالانه بالغ بر 18 ميليون متر مکعب)
تامين حقابه های اراضی واقع در پاياب سد(سالانه بالغ بر 11 ميليون متر مکعب)
مهار سیلابهای فصلی و استفاده بهینه از آنها

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد ارداک درفاصله 69 کيلومتری شمال غرب شهر مشهد و در بخش گلبهار از شهرستان چناران با مختصات جغرافیائی َ 46، ˚ 36 شمالی و َ 26، ˚ 59 طول شرقی در 4 کیلومتری روستای ارداک احداث می گردد.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
ardak12