11:16:34    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

سیمای طرح
• سد مخزنی ابیورد از نوع خاکی باهسته رسی در نزدیکی روستای ایلانجق بر روی یک آبراهه طبیعی (خشکرود) به ارتفاع 51 مترو حجم دریاچه 43 میلیون مترمکعب پیش بینی شده است. بخشی از آب تنظیم شده از مخزن سد توسط یک خط انتقال به طول 12/6 کیلومتر جهت تامین آب شرب و همچنین آبیاری اراضی جنوب شرق شهر درگز اختصاص یافته است.

مشخصات فنی سد مخزنی ابیورد
نوع سد خاکی با هسته رسی مرکزی
حداکثر ارتفاع سد از بستر رودخانه 51 متر
طول تاج 175 متر
حجم مخزن در تراز نرمال 43 ميليون متر مکعب
حجم آب تنظيمی سالانه 30/6 ميليون متر مکعب


اهداف کلی طرح
 تامین حقابه های اراضی واقع در پایاب سد
 تامين آب كشاورزي اراضی واقع در جنوب شرق درگز به وسعت 1770 هکتار
 تامین بخشی از آب شرب و صنعت درگز
 مهار سیلابهای فصلی و استفاده بهینه از آنها و جلوگیری از خسارت سیلاب
 اجرای شبکه های آبیاری و زهکشی مدرن واقع در جنوب شرق درگز
 ایجاد اشتغال و جلوگیری از مهاجرت روستائیان به شهرها
 ایجاد مراکز تفریحی و گردشگری

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد ابیورد درفاصله 35 کيلومتری جنوب شرقی شهرستان درگز و در 20 کیلومتری بالادست روستای بشارت مختصات جغرافیائی َ30، ˚ 36 تا و َ35، ˚37 عرض شمالی و َ59، ˚60 طول شرقی

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
abivard12