دوره آموزشی تاریخ جهانی مدیریت منابع آب از تاریخ ۴ الی ۸ اسفندماه ۹۰ در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد ازبرگزار می گردد.

1
حفاری تونل انحراف آب طرح خرسان۳ خاتمه یافت
بهمن ۹, ۱۳۹۰
211_orig

دوره آموزشی تاریخ جهانی مدیریت منابع آب از تاریخ ۴ الی ۸ اسفندماه ۹۰ در مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی در یزد ازبرگزار می گردد.


محتوای دوره:
فرهنگ و اخلاق آب
تاریخ فناوری آب در جهان
جایگاه مدیریت بومی آب در جهان
تاریخ سیاست گذاری آب و آبیاری
پویایی فرهنگی مدیریت منابع آب در بستر تاریخی

مدرسین:
اساتید برجسته از کشورهای هلند، انگلستان، چین، آلمان، مصر،‌ آفریقای جنوبی و ایران

مراجع صادرکننده مدرک دوره:
انجمن بین المللی تاریخ آب IWHA
موسسه آموزش آب یونسکو UNESCO- IHE
مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخ آبی ICQHS

ثبت نام:
مرکز بین المللی قنات و سازه های تاریخی آبی
یزد، بلوار دانشجو،‌خیابان استاندارد،‌ مجتمع ادارات، کدپستی: ۸۹۱۶۱۸۸۱۷
تلفن: ۸۲۵۰۵۵۳ و ۸۲۵۸۳۹۳-۰۳۵۱
پایگاه اینترنتی: TKWRM.ICQHS.ORH بخش SHORT CORSE

منبع :  http://www.moe.org.ir