10:53:34    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

چنگیز حاجی مسگری

سمت  :   معاونت فنی

مدرک :   فوق لیسانس مدیریت اجرائی

resume-fazel