11:06:21    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

محمدرسول کریم پور

سمت  :   مدیر امور مطالعات

مدرک :    لیسانس مهندسی تکنولوژی ساختمان

resume-fazel