10:29:33    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

محمدرضا قانع

سمت  :   مدیر امور آزمایشگاه ژئوتکنیک

مدرک :    لیسانس راه و ساختمان

resume-fazel