08:32:20    دوشنبه    ۳۱ تیر ۱۳۹۸

محبوبه شمشیری

سمت  :   مدیر امور قراردادها و مدیر اداری

مدرک :   لیسانس ریاضی کاربردی کامپیوتر

resume-fazel