18:50:36    پنج شنبه    ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

محبوبه شمشیری

سمت  :   مدیر امور قراردادها و مدیر اداری

مدرک :   لیسانس ریاضی کاربردی کامپیوتر

resume-fazel