10:30:29    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

محبوبه شمشیری

سمت  :   مدیر امور قراردادها و مدیر اداری

مدرک :   لیسانس ریاضی کاربردی کامپیوتر

resume-fazel