12:11:21    دوشنبه    ۲۹ بهمن ۱۳۹۷

محبوبه شمشیری

سمت  :   مدیر امور قراردادها و مدیر اداری

مدرک :   لیسانس ریاضی کاربردی کامپیوتر

resume-fazel