18:25:35    دوشنبه    ۲۶ آذر ۱۳۹۷

محبوبه شمشیری

سمت  :   مدیر امور قراردادها و مدیر اداری

مدرک :   لیسانس ریاضی کاربردی کامپیوتر

resume-fazel