18:49:41    پنج شنبه    ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

حمید رضا زرین خو

سمت  :   مدیر عامل

مدرک :   لیسانس زمین شناسی