10:01:15    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

حمید رضا زرین خو

سمت  :   مدیر عامل

مدرک :   لیسانس زمین شناسی