10:30:00    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

جلال وهاب رجایی

سمت  :   مدیر امور داخلی

مدرک :   فوق لیسانس آب و سازه های هیدرولیکی

resume-fazel