18:50:30    پنج شنبه    ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلال وهاب رجایی

سمت  :   مدیر امور داخلی

مدرک :   فوق لیسانس آب و سازه های هیدرولیکی

resume-fazel