08:32:08    دوشنبه    ۳۱ تیر ۱۳۹۸

جلال وهاب رجایی

سمت  :   مدیر امور داخلی

مدرک :   فوق لیسانس آب و سازه های هیدرولیکی

resume-fazel