15:04:51    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

چشم انداز شرکت مهندسی مشاور آب پوی

آب که مایه حیات است جایگاه ویژه ای در علائق مدیران شرکت مهندسی مشاور آب پوی دارد. به همین دلیل از گذشته های دور در کار با آب زندگی کرده اند . شرکت آب پوی در آینده نیز تلاش خواهد نمود با بهره گیری از توانمندی هایش در زمینه آب خاک سازه و محیط زیست و با تکیه بر حمایت بی دریغ سهامداران و کارکنان با تجربه و متخصص خود فعالیت هایش را در سطح ایران و کشور های منطقه گسترش دهد . علاوه بر آن تلاش می کند در سایرزمینه های مهندسی نیز هر چه بیشتر توانمند و فعال گردد تا به جایگاهی ویژه و برتر در زمینه های کاری خود و مباحث علمی و فنی دست یابد.

اهداف و فعالیتها

اهداف و فعالیتها شرکت مهندسی مشاور آب پوی که واجد صلاحیت در تخصص های مختلف به ویژه رسته آب می باشد با اعتقاد به اینکه دنیا مزرعه آخرت است جلب رضایت کلیه ذینفعان را که زمینه ساز جلب رضایت پروردگار رب العالمین است وجهه همت خود قرار داده تا ازاین طریق سهم خودرا در رسیدن به اهداف برنامه های توسعه کشور ایفا نماید . لذا سعی می کند: اولا ثمر بخش ترین فعالیت ها را داشته باشد . ثانیا هر کار را به بهترین نحو ممکن انجام دهد ثالثا همواره : مناسبترین،اقتصادی ترین و ایمن ترین طرح ها را ارائه نماید برای تحقق موارد فوق نیروهای انسانی کار آمد را جذب و بکار می گمارد و با حفظ کرامت انسانی در آنها انگیزه و روحیه ایجاد می نماید

جدیدترین منابع علمی و فنی لازم را فراهم و به کمک آنها سطح علمی و فنی کلیه پرسنل و در نتیجه سطح کاری شرکت را ارتقا می دهد.
با تهیه و تامین تجهیزات و امکانات پیشرفته زمینه تسریع و توفیق خدمات را فراهم می نماید.
موازین و اصولی را تعیین و تدوین می کند تا کارکنان را در راستای آنها هدایت نماید
الزامات و نیازمندیها ی کار فرمایان و مشتریان را شناسایی و با اجرای سیستم کنترلی مناسب و سایر روشها این الزلمات و نیازمندیها را تامین می نماید

معرفی هیئت مدیره و مدیران شرکت

حمید رضا زرین خو

ناصر وهاب رجائی

چنگیز حاجی مسگری

محمد کفشدار

محبوبه شمشیری

جلال وهاب رجائی

رسول کریم پور

امین پورایمانی

چارت سازمانی

wchart1397new