09:25:01    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

خطوط انتقال آب از سد بار به شهرهای نیشابور و فیروزه


سیمای طرح
• سیمای کلی پروژه انتقال آب به شهرهای نیشابور و فیروزه در 3 بخش و براساس مشخصات فنی ذیل می باشد :

1-1-خط انتقال از سد بار تا محل تصفيه خانه

simaye-bar

1-2- خط انتقال آب به مخزن ذخیره شهر نيشابور و ساخت دو باب مخزن 10000 مترمکعب بتنی در انتهای مسیر

 

1-3-خط انتقـال آب به مخـزن ذخیره شهـر فيـروزه و سـاخت یک بـاب مخزن 2000 مترمکعبی بتنی در انتهای مسیر


موقعيت جغرافيائی طرح
• سد بار (حسين آباد) در 23 كيلومتري شمال غرب شهر نيشابور و شمال شرق شهر فيروزه (بزغان) و در مجاورت روستاي متروكه حسين آباد واقع شده است.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
wmap-rah-bar