11:17:13    چهارشنبه    ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب بینالود


سیمای طرح
• در حال بار گذاری .....

مشخصات فنی


اهداف کلی طرح

موقعيت جغرافيائی طرح


کارفرما