20:29:29    جمعه    ۱ شهریور ۱۳۹۸

تصفیه خانه و شبکه جمع آوری فاضلاب بینالود


سیمای طرح
• در حال بار گذاری .....

مشخصات فنی


اهداف کلی طرح

موقعيت جغرافيائی طرح


کارفرما