09:38:49    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

تصفیه خانه سد بار


سیمای طرح
طرح تصفیه خانه آب نیشابور با مشخصات کلی زیر انجام شده است:

منبع تأمین آب خام
• منبع آب خام ورودی به تصفیه خانه از آبهای ذخیره شده در پشت سد می باشد.
ظرفیت
• ظرفیت نهایی تصفیه خانه معادل 500 لیتر در ثانیه (حدود 43000 مترمکعب در روز) بوده که در دو مدول مساوی هر یک به ظرفیت 250 لیتر در ثانیه با اولویت مدول اول اجرا می گردد.
کیفیت آب خروجی
• آب تصفیه شده طبق رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی و مطابق با آخرین استانداردهای آب شرب از جمله استاندارد آب شرب ایران و EPA می باشد.
wsimaye-tasfiye-bar

فرآیند تصفیه خانه
• زنجیره فرآیندی تصفیه به شرح زیر می باشد:
 اکسیداسیون اولیه با استفاده از پرمنگنات پتاسیم.
 کواگولاسیون - فلوکولاسیون شیمیایی با استفاده از کلرورفریک
 حذف جلبکها و ماد معلق با استفاده از زلال سازهای تیپ شناورسازی از طریق هوای محلول (DAF)
 فیلتراسیون از طریق صافیهای دو لایه (ماسه – آنتراسیت) ثقلی.
 ضد عفونی نهایی از طریق کلرزنی.

• فرآیندهای فوق با واحدهای جانبی و کمکی زیر پشتیبانی می‌شود:
 اندازه گیری جریان آب خام
 تهیه محلولهای شیمیایی و تزریق آنها
 تجهیزات آزمایشگاهی و ...
جهت عملکرد صحیح هر یک از فرآیندها و واحدهای فوق الذکر و دستیابی به اهداف پیش بینی شده.
wfarayand-tasfiyeh

موقعيت جغرافيائی طرح
• سد بار در 23 کیلومتری شمال غرب شهرستان نیشابور و شمال شرق شهر فیروزه (بزغان) در مجاورت روستای حسین آباد واقع می باشد
• محل احداث تصفیه خانه آب شرب بار، در حاشیه جاده دسترسی به سد و در فاصله 2 کیلومتری از آن قرار دارد.

کارفرما
• شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی
wmap-rah-bar