15:59:08    شنبه    ۲ بهمن ۱۴۰۰

ادامه فعالیت گشت و نظارت استان خراسان شمالی مهر ۹۷

1361681444209951_large
انجام مطالعات رفتارنگاری سد های خوزستان
آبان ۱, ۱۳۹۷
DSC_12061452
ساماندهی رودخانه گلرودبار استان سمنان
آبان ۲۴, ۱۳۹۷

ادامه فعالیت گشت و نظارت استان خراسان شمالی مهر ۹۷

  • شرح فعالیت

– برداشت بی رویه از منابع آب و تجاوز به حریم کیفی و کمی منابع آب در دو دهه گذشته باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری بر این منابع حیاتی شده به نحوی که بسیاری از منابع آب در دسترس و استراتژیک نابود و یا در معرض خطر قرار گرفته است. لذا به منظور حفاظت بیشتر و بهره برداری بهینه از منابع آب تشکیل گروه های گشت و بازرسی جهت نیل به اهداف کلان وزارت نیرو امری ضروری و لازم است.این گروه ها در راستای تعامل با بخش حاکمیتی و انجام امور تصدی گری،گزارشات و اقدامات لازم برای امنیت آبی و جلوگیری از تجاوزات و بهره برداری غیرمجاز از منابع و مجاری عمومی آب را انجام و در این مورد به کمک بخش دولتی می آیند.

  • اهداف 

• حضور دائمی در دشت ها و محدوده اراضی بستر و حریم رودخانه ها ، مسیل ها و تالابها استان به منظور حفظ و حراست کمی و کیفی منابع آب و مجاری
عمومی و تأسیسات آبی.
• به روز نمودن آمار و اطلاعات مابع آب.
• تسهیل در امور اطلاع رسانی و همگرایی در بهره برداران و ایجاد زمینه های تشکیل تشکل ها.

  • محدود اجرا 

– ادارات امور آب شهرستان های سطح استان خراسان شمالی