10:02:09    چهارشنبه    ۱ بهمن ۱۳۹۹

ادامه فعالیت در پروژه گشت و بازرسی منابع آب استان لرستان مهر ۹۷

1361681444209951_large
انجام مطالعات رفتارنگاری سد های خوزستان
آبان ۱, ۱۳۹۷
23

ادامه فعالیت در پروژه گشت و بازرسی منابع آب استان لرستان مهر ۹۷

  • شرح فعالیت

– برداشت بی رویه از منابع آب و تجاوز به حریم کیفی و کمی منابع آب در دو دهه گذشته باعث ایجاد صدمات جبران ناپذیری بر این منابع حیاتی شده به نحوی که بسیاری از منابع آب در دسترس و استراتژیک نابود و یا در معرض خطر قرار گرفته است. لذا به منظور حفاظت بیشتر و بهره برداری بهینه از منابع آب تشکیل گروه های گشت و بازرسی جهت نیل به اهداف کلان وزارت نیرو امری ضروری و لازم است.این گروه ها در راستای تعامل با بخش حاکمیتی و انجام امور تصدی گری،گزارشات و اقدامات لازم برای امنیت آبی و جلوگیری از تجاوزات و بهره برداری غیرمجاز از منابع و مجاری عمومی آب را انجام و در این مورد به کمک بخش دولتی می آیند.

  • اهداف 

– حضور دائمی در دشت های استان به منظور حفظ و حراست کمی کیفی منابع و مجاری و تاسیسات عمومی آب

– بروز نمودن آمار و اطلاعات منابع آب

– تسهیل در امور اطلاع رسانی و همگرایی در بهره برداران و ایجاد زمینه های تشکیل تشکل ها

– کنترل و نظارت با تخلفات

  • محدود اجرا 

– حوزه عمل کلیه شرکت های سهامی آب منطقه ای و سازمان آب و برق استان