20:18:49    سه شنبه    ۷ تیر ۱۴۰۱
 

چشم انداز شرکت مهندسی مشاور آب پوی

آب که مایه حیات است جایگاه ویژه ای در علائق مدیران شرکت مهندسی مشاور آب پوی دارد. به همین دلیل از گذشته های دور در کار با آب زندگی کرده اند . شرکت آب پوی در آینده نیز تلاش خواهد نمود با بهرهگیری از توانمندی هایش در زمینه آب خاک سازه و محیط زیست و با تکیه بر حمایت بی دریغ سهامداران و کارکنان با تجربه و متخصص خود فعالیتهایش را در سطح ایران و کشور های منطقه گسترش دهد . علاوه بر آن تلاش می کند در سایرزمینه های مهندسی نیز هر چه بیشتر توانمند و فعال گردد تا به جایگاهی ویژه و برتر در زمینه های کاری خود و مباحث علمی و فنی دست یابد.

 
  • 5-service
  • 2-service
  • gasht v bazrasi
  • motaleat paye
  • 4-service
  • 1-service
  • padafand
  • 3-service
  • rah